webHosting
באינטרנט החל מ 1998
 
אחסון אתרים
מחירי אחסון אתרים

אחסון אתרים בחינם

אחסון בחינם מכיל חסרונות משמעותיים שיש לשקול. השיקולים המרכזיים הם אפשרות חיבור שם דומיין לאתר, מיקום השרת והתכונות המוצעות. אחסון בחינם עשוי לכלו פרסומות שאינן תורמות לחוויית הביקור באתר.

אחסון חינם הוא סוג של טיזר. בעל האתר ישלם על האחסון לאחר שיבין את המגבלות של האחסון החינמי. מערכות לבניית אתרים אונליין מאפשרות לבנות אתר ללא תשלום על אחסון. בעלי המערכות מתבססים על העובדה שהלקוחות יבינו את החסרונות וישלמו בכדי לאפשר אחסון תקין. במקרים רבים לקוחות אינם מודעים למשמעות של המאפיינים של אחסון בחינם.

מערכת Wix כדוגמה מאשפרת אחסון חינם כמפורט:

  • האחסון יהיה תחת הדומיין של wix (wixsite.com). הכניסה לאתר היא למעשה כניסה לתיקייה בתוך הדומיין.
  • פרסומות בכל עמודי האתר.
  • רוחב פס מוגבל
  • ללא תמיכה וללא נתונים סטטיסטיים
  • ללא דואר

עשויות להיות מגבלות נוספות שאינן מפורטות לעיל. ראוי לציין שאחסון בחינם אינו מטיל אחריות על המאחסן לרציפות האחסון ו / או אחריות למהירות הטיפול בתקלות. היעדר היכולת לקבלת תמיכה או נתוני ביקורים באתר מהווים חסרונות משמעותיים.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן