webHosting
באינטרנט החל מ 1998
 
אחסון אתרים
שירותי דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני אוטומטי מאתרים

מילוי טופס באתר ולחיצה על לחצן השליחה, גורם לאימייל אוטומטי להשלח מהשרת אל מנהל האתר או כל כתובת נדרשת. אתרים עשויים להכיל מספר סוגי טפסים למילוי. אתרי קניות מכילים טופס הזנת פרטים באופן שמשייך את המוצרים שנרכשו לקונה. באתרי קניות נרשמים כל פרטי הקונה וכלל המוצרים שנרכשו בבסיס הנתונים ובאימייל שנשלח אל מנהל האתר והקונה.

משלוח הנתונים יכול להתבצע במידה והתשלום בוצע או שלא בוצע. מערכת הניהול מאפשרת צפייה בנתוני קונים ששילמו וקונים שהחלו את תהליך הקנייה אך לא שילמו. רשימה זו מוצגת בנפרד. אימייל שנשלח לאחר תשלום מכיל מידע מפורט כולל פירוט מוצרים ומחיריהם, מחיר המשלוח ועוד.

מבנה אימייל אוטומטי אמור להיות פשוט. מבנה מורכב הכולל מרכיבים שאינם רצויים עשוי להכנס לתיקיית דואר זבל במידה ונשלח לנמענים מחוץ לשרת הדואר. יש להשתדל לשמור על מבנה אימייל פשוט להמנע מסינון עקב מבנה. כמו כן יש להמנע משימוש במשפטים במייל שעשויים להשתמע ככאלה המצויים בדואר זבל (spam).

למניעת הצפה, מוגדרים טפסים באתר לשימוש חד פעמי בביקור נתון. המשמעות היא שלאחר מילוי טופס הוא מנוטרל עד לסגירה ופתיחת הדפדפן שוב. טפסים שאינם מגבילים את המבקרים עשויים להקלט על ידי מערכת חיצונית שתנסה (ותצליח) לבצע פניות רבות מאד שיגרמו להשבתת האתר.

טפסים מוגנים גם מהאקרים שלעיתים מנסים "למשוך" מידע מבסיס הנתונים בשיטות שונות. הנתונים מסוננים באופן שאינו מאפשר פעולות מסוג זה.

נתוני טפסים נשלחים באמצעות מספר כתובות של שרתי דואר יוצא מסוג smtp. שרתי הדואר היוצא מחייבים סיסמה בעת המשלוח כך שלא ניתן להפעילם מכל אתר.

חלק גדול מהתעבורה באינטרנט מורכב מדואר זבל. נסיון להלחם בתופעה יוצר מצבים מורכבים שלעיתים פוגעים בתפקודם של שרתי דואר. שרת חייב להזדהות באמצעים שונים כך שמיילים שנשלחים ממנו לא ידחו על ידי הנמען. אופן ההזדהות מבוצע באמצעות נתוני DNS. שרת DNS מבצע הפניות באמצעות רשומות. שרתי דואר נדרשים להעביר מידע הכרחי באמצעות רשומות DNS אלה. שגיאות או אי ביצוע רישומים אלה גורמים לסימון אימיילים כספאם.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן