webHosting
באינטרנט החל מ 1998
 
אחסון אתרים
שירותי דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני מתוזמן

באמצעות שרת אינטרנט ניתן לשלוח אימיילים אוטומטיים ללא התערבות. אימיילים מסוג זה עשויים להיות איחולי יום הולדת שנשלחים אוטומטית לנמען ביום הולדתו, אימיילים שנשלחים כמעקב ללקוחות שקיבלו הצעות מחיר, מערכות דיווח אוטומטיות שגורמות למשלוח אימייל בהיווצר תנאי מסוים ועוד. דואר מתוזמן עשוי להעביר דוחות קבועים בתדירות רצויה למספר נמענים. נמען עשוי לקבל דיווח שבועי לעניין מספר הרכישות שבוצעו באתר, מספר המבקרים באתר או כל דיווח שניתן להפיק מנתוני השרת.

ניתן ליצור מערך משלוח בכל תדירות ולקבוצות נמענים שונות בכל פעימה. מערכות מסוימות יבצעו בדיקה וישלחו אימייל במידה והתוצאה גבוהה מערך מוגדר.

מערכת שמבצעת פעולות אוטומטיות בתדירות רצויה היא תוכנה שפועלת על השרת. התוכנה מפעילה רצף פקודות נדרש בתדירות מוגדרת. ביצוע הגדרות מחייב גישה והרשאות ביצוע פעולות בשרת.

ביצוע קנייה באתר קניות תגרום לקונה להכנס לרשימת התפוצה של האתר. מערכת משלוח אוטומטית תשלח דואר פרסומי לקונה בתדירות קבועה. האימיילים יכילו מידע על מוצרים חדשים וקישורים לעמודי מוצרים אלה באתר.

מערכות מהסוג הנדון מחייבות בקרה קפדנית על כמות הדואר שנשלחת מהשרת. משלוח של כמות גדולה מדי של אימיילים בפרק זמן קצר עשויה לגרום לרישום ברשימה שחורה כמשלח דואר זבל (spammer)

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן