webHosting
באינטרנט החל מ 1998
 
אחסון אתרים
שירותי דואר אלקטרוני

הוספת חשבון דואר באייפון.

בתחילת תהליך הוספת חשבון יש להכין את הנתונים הבאים:

  • כתובת אימייל
  • שם משתמש
  • סיסמה
  • שרת נכנס - שם וסוג
  • שרת יוצר - שם וסוג

להתחלה יש להכנס להגדרות ולללחוץ על סיסמאות וחשבונות. הלחיצה תוביל למסך המאפשר הוספת חשבון דואר אלקטרוני. הדואר האלקטרוני שיתווסף יאפשר קבלת דואר הנשלח אליו ומשלוח דואר לנמענים.

   

בהמשך יש לבחור באפשרות אחר לצורך הגדרת חשבון דואר בשרת שהוגדר עבורך בתפנית. המסך שיוצג יאפשר הוספת חשבון דואר אלקטרוני.

   

בשלב זה יש לבחור באפשרות POP מתוך שתי האפשרויות שמציגה התוכנה (IMAP / POP). במידה והוגדרה האפשרות IMAP יש לחזור על התהליך.
יש להזין שם משתמש בנוסח: user@mail.domain.co.il.
הכתובת היא: user@domain.co.il
מומלץ להעתיק את הסיסמה מהמייל שנשלח ללקוח ולהדביק בשדה הסיסמה.

התצוגה בהמשך מציגה את השרת והיוצא במסך בודד. שני השרתים עשויים להיות מוצגים בשני מסכים נפרדים. המסך שמייצג את נתוני השרת היוצא מכיל לחצן מתקדם. לאחר לחיצה מתקבל מסך בו יש להגדיר שהשרת היוצא דורש אימות באמצעות סיסמה.

ביצוע הוספת תיבות דואר לאייפון עשוי לבלבל משתמשים. הפעולה ניתנת לביצוע מהיר על ידי אדם טכני שמיומן בנושאי התקנת תוכנות וביצוע הגדרות. יש להציג בפני האיש הטכני את נתוני התיבה לביצוע מהיר.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן