מאמרים »

בניית אתרים למכשירים ניידים

»

אתר רספונסיבי הגדלה אתר רספונסיבי
אתר רספונסיבי הוא אתר מותאם לצפייה במכשירי טלפון ניידים וטאבלטים. הצג הקטן של מכשירי טלפון ניידים מחייב ארגון שונה של מרכיבי העמוד. הארגון המועדף הוא אנכי בעל עמודה אחת או שתיים.  תפריט אופקי מוצג כאנכי ובדרך כלל התפריט מוסתר ומוצג בלחיצה. האתר הרספונסיבי אמור לאפשר לגולש צפייה בנתוני אתר בצורה הנוחה ביותר על צג קטן. מאחר והפעולות מבוצעות תוך מגע בצג (touch) ...
אתר רספונסיבי או מותאם הגדלה אתר רספונסיבי או מותאם
אתר רספונסיבי מבוסס על האתר הרגיל. האתר הבודד מוצג בצורה שונה בהתאמה למחשב / מכשיר. כתובות העמודים במכשיר נייד ובמחשב זהות. מבחינת קידום אתר הפתרון הרספונסיבי טוב יותר מפתרון אחר.
אתר מותאם הוא העתק של האתר הרגיל (האתר למחשב שולחני). האתר המותאם מעוצב בהתאמה לצגי מכשירים ניידים. התוצאה של בניית אתר מותאם מאפשרת צפייה נוחה בנתוני האתר בהתייחס לצג הקטן. הפתרון הנ"ל ...