webDevelop
באינטרנט החל מ 1998
 
בניית אתרים
חדשות ומידע

בניית פורטלים

בימים אלה הועלה פורטל ייחודי שעוסק במגוון תחומים תחת מעטפת אחת. הפורטל עוסק במגוון תחומים וכולל מידע רב. מערכת ניהול הפורטל מאפשרת הוספת תוכן בתדירות גבוהה. לצפייה באתר לחצ/י על הקישור: https://www.megapro.org.il.

אתר זה בנוי ממספר רמות כשהרמה הראשית היא תחום מסוים. כל תחום מכיל תחתיו נושאים ראשיים. תחת כל נושא ראשי מצויים תת נושאים. תת הנושאים מיוצגים כקישורים בתפריט צד אנכי. חלק מתת הנושאים מכילים תת תת נושאים המוצגים לאחר לחיצה על תת נושא. תחת כל תת נושא או תת תת נושא מוצגות הכתבות כתאים בגלריה כשכל תא כולל תמונה ותקציר תוכן. לחיצה על כתבה בגלריה מובילה לכתבה המלאה.

עמוד כתבה יכול להכיל טקסט שנערך באמצעות עורך טקסט מקוון, תמונות, סרטונים, קבצים, קישורים לכל יעד ועוד. בתחתית כתבה מצוי טופס המאפשר הוספת תגובה לכתבה. תגובות ניתנות להוספה על ידי מבקרים מזדמנים ללא הזדהות או רישום לאתר. תגובות גולשים נשמרות במערכת ומוצגות במערכת ניהול האתר. מנהל האתר יכול לאשר או למחוק תגובות לפי הצורך.

אתרים מהסוג הנדון מכילים אפשרויות פרסום באמצעות באנרים. מערכת ניהול האתר מאפשרת ניהול באנרים פרסומיים. המערכת מאפשרת הצגת באנרים שונים בכל עמוד באתר. בנוסף, ניתן להציב באנרים בכל מיקום בעמוד ובהתאם לרצון מנהל / בעל האתר. באנרים באתר זה מתחלפים מאליהם בתדירות נתונה גם ללא רענון העמוד. המערכת מאתרת את הבאנרים המיועדים לעמוד נתון ומציגה אותם ברצף ובתדירות קבועה. התצוגה מבוצעת בשיטה אסינכרונית. פעולה אסינכרונית מאפשר החלפת תוכן ללא ביצוע רענון של העמוד. כל חלקי העמוד נותרים ללא שינוי כשרק הבאנר או כל תוכן רצוי מתחלף במיקום נתון. התהליך מתנהל כך שבכל חילוף בודקת המערכת את בסיס הנתונים ושולפת את הבאנר הנדרש. השיטה אינה דורשת הורדה מקדימה של הבאנרים וכך לא נפגעת מהירות האתר.

בנוסף, קולטת מערכת הפורטל נתוני נרשמים ומאפשרת תגובה מהירה לכל נרשם. נתונים הנקלטים מהטפסים הרבים באתר, נשמרים ומוצגים למנהל האתר בתחומי מערכת ניהול הפורטל. הנתונים ניתנים לשמירה כקובץ שנפתח בתוכנת אקסל. קובץ אקסל מאפשר, במידת הנדרש, לבצע דיוור לרשימת תפוצה.

הפורטל מחובר למגזינים מקצועיים מגוונים שעוסקים בתחומי הפורטל. המגזינים בנויים באופן ייחודי כפי שניתן לראות בעמוד הזה: עמודי המגזין נפרשים על פני המסך לרוחב ולגובה. המגזין מותאם גם למכשירים ניידים. יש לזכור שבקשות לקוח מחייבות לעיתים להסתגל למבנים שונים מהמקובל.

להלן דוגמה לריכוז מגזינים בתחום נתון. כל מגזין מוביל למבנה המתואר לעיל. לחצ/י כאן לצפייה בעמוד ריכוז מגזינים.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן