webDevelop
באינטרנט החל מ 1998
 
בניית אתרים
טכנולוגיות אינטרנט

תהליך הקמת אתר אינטרנט

לפני התחלת העבודה יש לאפיין את האתר באופן מדוייק. האפיון מגדיר את התכונות הנדרשות מהאתר ומאפשר תמחור. הצעת המחיר מפרטת את כלל תכונות האתר ומשמשת כתכנית עבודה לאחר אישורה.

שלבי הקמת אתר מקובלים הם כמפורט בהמשך:

  1. הלקוח מגדיר את רצונו בקווים כלליים. ההגדרה נכתבת במילים פשוטות שמתארות את דרישות הלקוח מהאתר והמערכות השונות הנדרשות.
  2. בהתאם להגדרה ראשונית יוצר בונה האתר הצעת מחיר שמהווה אפיון טכני של האתר המיועד.
  3. הלקוח יקבל או יבקש לעדכן את ההצעה. תהליך עדכון הצעה מעדכן את מסמך האפיון בהתאם.
  4. לאחר אישור ההצעה המעודכנת יחל תהליך הקמת האתר. הלקוח מקבל כתובת שרת בה יבנה האתר. האתר ישאר בכתובת הנתונה עד לסיום תהליך ההקמה והלקוח יוכל לראות את האתר בכל שלב בעבודה.
  5. מאפייני העיצוב השונים כגון צבע, מיקום, סמלים וכדומה מוצגים בפני הלקוח. האתר מכיל בשלב זה מראה ללא תוכן ממשי. בדרך כלל מוצב טקסט דמה לצורך התרשמות ממראה התוכן הטקסטואלי במבנה הכללי.
  6. יצירת המבנה הלוגי ועדכון מערכת הניהול (back office) בהתאם לאפיון.
  7. טיפול בנושאי טפסים, מבנה ותכולת אימיילים שנשלחים מהאתר למנהל האתר וללקוחות.
  8. באתרי קניות מיושמות בקשות הלקוח לעניין תהליך הרכישה ומבוצעות סימולציות לבדיקת תקינות.
  9. האתר מחובר למערכות סטטיסטיקה של גוגל ומערכות אחרות כפי שנדרש.
  10. הלקוח מספק שם דומיין או ששם הדומיין נרכש עבורו. האתר מועלה לרשת תחת שם הדומיין.

לאחר השלמת הבנייה מקבל הלקוח הסבר קצר לעניין השימוש במערכת ניהול התוכן. במידה והלקוח מספק תוכן בעת ההקמה, מוזן התוכן לאתר על ידי בוני האתר.

אתרים מסוגים שונים מחייבים דגשים שונים. לעיתים עשויה העבודה להתמקד בתכונות מסוימות באתר. תכונות אלה עשויות להיות מורכבות וידרשו זמן פיתוח ארוך. תהליך הקמת אתר מחייב את בוני האתר להעריך נכון את משך הזמן שידרש ליצירת תכונות אלה.

אתרים הנבנים לפי סטנדרטים מקובלים או אתרי תבנית קלים יותר להקמה. אתרים שעבורם קיימות תבניות עיצוב ותבניות קוד מוכרות, יבנו מהר יותר.

לצורך אפיון אתרים מורכבים מומלץ להסתייע באיש טכני ש"יתרגם" את רצונותיו של הלקוח למערכות ממשיות שיאפשרו תכנות מדייק והשגת היעדים שעבורם נבנה האתר. רצוי שהלקוח יבין את המשמעות של בקשותיו והדרך בה הן ייושמו. חשוב מאד למנוע בקשות סותרות שעשיות לחבל בתפקוד התקין של האתר שיוקם.

לדוגמה אתר קניות בו ביקש הלקוח הצגת מחירים בגלריית המוצרים אך ציין, אחר כך, שלכל מוצר בגלריה קיימות מספר מידות בעלות מחיר שונה לכל מידה. במקרה זה לא ניתן להציג מחיר בגלריית המוצרים. פתרונות אפשריים הם להציג את המחיר הנמוך ביותר, הצגת המחיר הגבוה ביותר, הצגת ממוצע וכן הלאה. המקרה המתואר ודומים לו מחייבים הגדרות ברורות ומקיפות לפני תחילת תהליך הקמת האתר.

אתרי אינטרנט יוצרים מסלול עבור הגולשים בעת רכישת מוצר, רישום לאתר, כניסה לאזור אישי וכדומה. המסלול אותו עובר הגולש חייב להיות מובן לו באופיו ובהנחיות כתובות שעשויות להמצא בשלבים השונים. מטרת האתר היא לאפשר לגולש להשלים את המסלול שנוצר עבורו.

בשלב הסופי מייצרים מפת אתר ומיידעים את מנוע החיפוש של גוגל על קיומה ומיקומה.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן