webDevelop
באינטרנט החל מ 1998
 
בניית אתרים
מחירון בניית אתרים

כמה עולה להקים אתר אינטרנט

מחיר הקמת אתר אינטרנט נקבע בהתאם לאיפיון שבאמצעותו נקבעות התכונות ומערכות שידרשו מהאתר. אתרים עשויים להיות קטנים ופשוטים מאד וגדולים ומורכבים. אתרים תבניתיים ניתנים לתמחור תוך התייחסות למאפיינים מוגדרים והזמן שידרש להקימם. בין אתרים תבניתיים פשוטים לאתרים מורכבים קיים מרווח מחירים גדול.

בקשות של לקוחות מתומחרות בהתאם לזמן העבודה שידרש לבנייתם. רצוי שהלקוח יכין אפיון מדוייק של המרכיבים הנדרשים עבור אתר. במקרים מסוימים יסתייע הלקוח באיש טכני שיאפיין את את הנדרש וימנע אי בהירות ובקשות סותרות. קורה לעיתים שבקשה מסוימת של לקוח עשויה לסתור בקשה אחרת. תיעוד קפדני מונע סתירות ותקלות עתידיות.

תכנים באתר מאורגנים בצורה היררכית. מבנה זה משקף את השיוך של הפריטים בהיררכיה. לדוגמה, אתר שמוכר מוצרים לבית יכיל קבוצות כגון מוצרי פלסטיק, מוצרי אינסטלציה, חומרי חשמל וכדומה. כל קבוצת חומרי החשמל עשויה להכיל תת קבוצות כגון מפסקים, שקעים, כבלים וכדומה. כל תת קבוצה עשויה להכיל תת תת קבוצות וכן הלאה. מספר הרמות נקבע באפיון. מערכת הניהול מאפשרת יצירת היררכיות שונות על פי הצורך. מספר הרמות המקסימלי משפיע על מחיר האתר. אתרים בעלי 

הגורמים הראשיים המשפיעים על מחיר בניית אתר הם:

  • מספר המרכיבים / מערכות ומורכבותם.
  • העומק של היררכיית האתר.
  • רמת עיצוב.
  • מאפיינים היקפיים נוספים כגון משלוח דואר אוטומטי לנמענים בתדירות מסוימת, משלוח sms, ביצוע אימות דו שלבי ועוד.

מחירי אתרים בעלי מבנה מוגדר מראש מפורטים כאן.

 

 

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן