webDevelop
באינטרנט החל מ 1998
 
בניית אתרים
סוגי אתרים

בניית אתרי קניות

אתרי קניות או חנויות וירטואליות מאפשרים רכישת מוצרים באתרי אינטרנט. הרכישה מבוצעת בדרכים שונות, בהתאם לסוג המוצר או השירות הנרכש. התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי. כרטיסי אשראי נסלקים על ידי חברות סליקה מורשות. חברת הסליקה קולטת את נתוני הכרטיס, מעבירה לאישור חברת האשראי ומחזירה נתונים מחברת האשראי.

חיוב אשראי מוצלח גורם למשלוח אימייל לבעל האתר הכולל את נתוני הפריטים שנרכשו ונתוני הורכש/ת. במקביל נרשמים הנתונים בבסיס הנתונים של האתר וניתנים לצפייה במערכת ניהול האתר. מערכת הניהול מפרטת את כלל הרכישות והמוצרים שנרכשו מזמן הפעלת האתר לראשונה. כל רכישה ניתנת לסימון כרכישה סגורה / מוצר סופק ללקוח. במקרה בו הרכישה נכשלה עקב דחיית כרטיס אשראי, יראה מנהל האתר נתון זה בקבוצת הרכישות שהחלו ונכשלו.

מבקרים מסוימים עשויים להתחיל רכישה ולנטוש לפני מעבר לתשלום. נתונים אלה ניתנים להצגה במערכת ניהול האתר בקבוצת רכישות שהחלו ללא נסיון סליקה.

אתר קניות מציג את מוצריו כגלריה בה כל מוצר משמש כקישור לעמוד המוצר. עמוד המוצר מפרט ככל הניתן את תכונות המוצר. חשוב שהרוכש יקבל תמונה ברורה ומלאה אודות המוצר לפני רכישה. כל מוצר מכיל לחצן הוספה לסל קניות / עגלת קניות. בכל שלב יכול הרוכש לעבור לסל הקניות ולהתקדם לתשלום.

אתרי קניות עשויים לפעול בשיטות שונות ותהליך הרכישה תלוי בסוג המוצר ובקשות מזמין האתר. במקרים רבים המוצרים המוצעים הם קבצים דיגיטליים. אתרים מסוימים מוכרים תמונות (כקבצים), מאמרים, שעורים במתכונת סרטונים ועוד. במקרים אלה מקבל הרוכש אימייל המכיל קישור לתוכן שרכש. במקרים אחרים מקבל הרוכש גישה לאזור אישי באתר. הרוכש משתמש בשם וסיסמה לכניסה לאזור האישי שבו נמצא התוכן שנרכש.

בתקופת הקורונה העבירו בתי ספר וסדנאות את פעילותם לרשת. אתרים רבים הציעו קורסים מקוונים כתחליף לקורס כיתתי. ליצירת קורס החליטו בעלי אתרים ליצור סרטוני הדרכה שיצרו קורסים מקוונים לרכישה. כניסה לאזור אישי מבוצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה. הלקוח שמתחבר לאתר (login) יכול לצפות בתכנים שמיועדים עבורו.

כניסה לאזור אישי מאפשרת צפייה בשיעורים אודות נושא נתון. השיעורים מועלים לשרת כסרטונים מוטמעים או סרטונים כקבצים. הדוגמה המוצגת כוללת טווח תאריכים שבו יכול הרוכש לצפות בשיעורים. עם פקיעת תוקף הקורס מוסרים הסרטונים מהאזור האישי של לקוח מסוים.

עלות בניית אתר.

סיכום: אתרי קניות / חנויות וירטואליות עשויים להכיל גישות שונות. הגישה והצרכים מוגדרים על ידי לקוחות לפני בניית המערכת. הצעת המחיר המוגשת למזמין האתר מבוססת על בקשותיו.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן