מאמרים »

בניית חנות וירטואלית

»

בניית אתר מכירות

בניית אתר מכירות
לצורך בניית אתר מכירות חנות וירטואלית יש להגדיר את אופי המוצרים שיכללו בו. מוצרים עשויים להמצא בתוך קבוצות / תת קבוצות. יש לאפשר לקונה לנווט בין קבוצות מוצרים ומוצרים ללא קושי תוך הבנת מיקומו באתר בכל עת.
 
הקונה אמור לקבל מידע מקיף וברור אודות המוצר שהוא מעוניין לרכוש. המידע עשוי להכיל מפרט חלקי / מלא, תמונות, סרטון, אנימציה ומידע טקסטואלי.
 
הרעיון הבסיסי באתר מכירות אינו שונה מביצוע קניות בחנות ממשית (בעולם האמיתי). יש לאפשר לקונה לצפות במוצרים, להוסיפם לסל קניות או עגלת קניות ולקבוע את הכמות הנדרשת לכל מוצר שהתווסף לסל הקניות.
 
סל הקניות מרכז את כלל המוצרים שנבחרו והכמות שנדרשה לכל מוצר. בכל עת יכול הקונה לגשת לסל הקניות, לצפות ברשימת המוצרים שבו ובמידת הצורך, לעדכן כמויות או למחוק מוצרים. מערכת סל הקניות מחשבת את סכום כל המוצרים שנבחרו. החישוב מתעדכן אוטומטית בהתאם לשינויים בתכולת הסל. החישובים המבוצעים בסל הקניות עשויים להיות פשוטים או מורכבים. במקרים רבים יש לחשב תוספת עבור דמי משלוח המוצר/ים. דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לכמות המוצרים, מימדיהם ועוד..
 
אתרי מכירות שונים מבצעים חישובים שונים בהתאם לצרכי העסק. אתרי מכירות עשויים למנוע רכישה כשמוצר אינו קיים במלאי או להגביל את הכמות המוזמנת לקיים במלאי.
 
ביצוע תשלום באתרי מכירות.
 
סל הקניות מאפשר מעבר למערכת תשלום / סליקת כרטיסי אשראי. מאחר והסל מכיל את הסכום לתשלום יש להעביר סכום זה למערכת שתחייב את כרטיס האשראי של הלקוח בסכום שחושב.
 
סליקת כרטיסי אשראי מבוצעת באמצעות אתרי סליקת כרטיסי אשראי. בפועל מבוצעת העברת נתונים מסל הקניות למערכת האתר הסולק. הנתונים המועברים כוללים את הסכום לתשלום ונתוני הקונה.
 
אתרים רבים מעדיפים שימוש במערכת הסליקה של www.paypal.com . מערכת זו קולטת את נתוני הקונה וסכום הקניה ומאפשרת חיוב כרטיס אשראי. הלקוח אמור להזין את נתוני כרטיס האשראי שלו באתר הסליקה Paypal והסכום נזקף לזכות המוכר.
 
האחריות על שמירת נתוני כרטיסי אשראי מוטלת על מערכת הסליקה החיצונית. מידע רגיש מהסוג הנדון אינו נרשם או נשמר על שרתי תפנית. מערכת הניהול של האתר מעודכנת להצגת הפריטים שהוזמנו. המערכת מציגה סטטוס תשלום עבור הזמנה (שולם / לא שולם). בעל האתר יספק את המוצרים שהוזמנו על פי הנתונים המוצגים במערכת הניהול. לצורך מימוש התשלום, יכנס בעל האתר למערכת Paypal (אתר הסליקה) ויעביר את סכום הרכישה לחשבון הבנק שלו.