webControl
באינטרנט החל מ 1998
 
מערכות בקרה וניטור
הצגת נושאים

מעקב ביצועי סוכנים

פורסם: 03/05/2022

הצגה ויזואלית של ביצועי סוכנים בזמן אמיתי מאפשרת זיהוי מהיר של ירידה או עליה במכירות. הנתונים מאפשרים ביצוע חתכים לפי תקופות זמן שונות לצורכי ביצוע השוואות. סוגי גרפים שונים מסייעים בתפיסה כמותית טובה יותר של נתונים מספריים.

המידע מאפשר ביצוע פעולות אוטומטיות כגון משלוח דואר אוטומטי מסוכנים ללקוחות בעקבות הצעות מחיר.

נתוני שרת הנתונים נקראים מתוך view שנוצר למטרה. המושג view מתייחס לשיטת חשיפת נתונים שאינו מאפשר מחיקה או עדכון על ידי קוד חיצוני. הנתונים נחשפים למערכת בהתאם לצורך. הגרפים השונים עושים שימוש בנתונים מתוך views שונים בהתאם לצורכי העסק. כלל הנתונים ניתנים לצפייה רק לאחר הזנת נתוני הזדהות (שם וסיסמה).

מערכות תצוגת נתונים עשויות להיות רספונסיביות בהתאם לדרישה. במידה והגרף אינו ניתן לצפייה במכשיר טלפון המערכת מחליפה את התצוגה לרשימה טקסטואלית או לגרף מסוג אחר שתואם את אפשרות התצוגה.

מערכות המבוססות על נתוני זמן אמיתי יכולות לבצע משלוח דואר או משלוח הודעות sms בהתאם לתנאים מוגדרים מראש. התנאים נוצרים מהנתונים המסופקים על ידי שרת הנתונים. תכנות ייעודי מאפשר יצירת פעולות אוטומטיות לפי תכנית מוגדרת. לדוגמה: מיילים נשלחים מדי יום ללקוחות שקיבלו הצעת מחיר. המייל ישלח תוך מספר ימים מוגדר לאחר משלוח ההצעה במידה וההצעה לא נסגרה. מיילים שנשלחים מכילים אפשרות הסרת נמען מרשימת תפוצה. בקשת ההסרה גורמת להפסקה אוטומטית של משלוח מייל לנמען.

נתונים סטטיסטיים

הנתונים מאפשרים דיווח בתחומים שונים ובתצורות שונות. איסוף מידע, פילוח ותצוגה באמצעות גרפים, כל אלה מסייעים בשליטה טובה יותר בתהליכי ייצור. הנתונים משמשים בהפקת מידע סטטיסטי שמסייע בקבלת החלטות.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן