webControl
באינטרנט החל מ 1998
 
מערכות בקרה וניטור
הצגת נושאים

מערכת בקרה מכונות דפוס

מערכת אינטרנטית קוראת נתונים משרת נתונים פנימי במפעל ומציגה אותם בדרכים שונות. השימוש מיועד לעובדי המפעל בלבד והכניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה.

האפשרויות בשיטה זו הן אינסופיות. ניתן להמחיש תהליכים שונים באמצעים שונים. המחשה חזותית של נתונים מספריים מסייעת בהבנתם. צגים מוצגים במחלקות הרלוונטיות כך שכל מפעיל מוכנה יכול לראות את הנתונים של המכונה באחריותו.

הנתונים שנקלטים על ידי המערכת מועברים למערכת ליצירת גרפים. סוג הגרף וצבעיו נקבעים לאחר דיון עם הלקוח.

מערכת זו מכילה מערכת ניהול ייעודית (back office) שבה ניתן לקבוע פרמטרים שונים כגון מכסת שעות לעבודה, תויות של מכונות וכדומה. המערכת מרעננת את נתוניה באופן עצמאי בתדירות רצויה.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן