WebCMS
באינטרנט החל מ 1998
 
מערכות ניהול אתרים
הצגת נושאים

מערכת ניהול לקוחות

מערכת ניהול הלקוחות מציגה את כל שנרשם בבסיס הנתונים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר. רשימות נוצרות גם בעקבות השארת פרטים בטופס צור קשר או כל טופס באתר. חלק מהאתרים מאפשרים לגולשים להעלות תמונות או קבצים לשרת בהתאם לצרכי בעל האתר.

נתונים שנאספים באמצעות טפסים באתר חשובים להתנהלותו של עסק ולקשר עם הלקוחות / מתעניינים. כל נרשם גורם למשלוח אימייל למנהל האתר. הרישום בבסיס הנתונים מתבצע במקביל. מערכת הניהול מציגה רישומים אלה בפילוחים ומיונים שונים. רשימות רוכשים מכילות פירוט של המוצרים שנרכשו. הפירוט משמש לצורך משלוח המוצרים הנכונים לרוכשים ולסימון כנשלח לאחר משלוח.

פילוח נתונים מאפשר קבלת מידע מיידי המתאר סכומי רכישה בפרקי זמן נתונים, סוגי המוצרים הנרכשים והשוואה ביניהם, ועוד. נתונים מאוחסנים בשרת נתונים מאפשרים שליפה בצורות שונות. במידה והמידע מפורט ומכיל מאפיינים רבים, ניתן לבצע שאילתות שונות והצגת הנתונים הנדרשים בהתאם לרצון בעל האתר.

מערכת ניהול לקוחות מכילה אפשרויות נרחבות בהתאם לצורך. מנגנון חיפוש לקוחות מאפשר איתור לקוחות באמצעות פרמטרים שונים כגון שם לקוח, מספר הטלפון, מספר הזמנה ועוד. איתור מהיר של לקוח הכרחי כשיש צורך לבצע הגדרות ייעודיות עבור לקוח.

לדוגמה: לקוחות מערכת מקבלים שם וסיסמה לצורך כניסה ושימוש בנתונים מסוימים. מנהל האתר מקצה סיסמאות בהתאם לסטטוס הלקוח במערכת. מערכת למידה עשויה להכיל שיעורים מקובצים לרמות. מערכת הניהול מאפשרת אישור כניסה לרמה מסוימת. פעולות אוטומטיות נרשמות בבסיס הנתונים וניתנות למעקב באמצעות מערכת ניהול הלקוחות.

המערכת עשויה להיות אוטומטית ולהנפיק ללקוח ששילם סיסמה אוטומטית בהתאם למהות התשלום. הסיסמה תאפשר ללקוח לצפות בנתונים שעבורם בוצע תשלום ותסתיר נתונים שאליהם לא נרכשה גישה.

בהתאם לצורך, מכילות רשימות אלה לחצן שמאפשר הפיכת הנתונים לקובץ אקסל שניתן להורדה. הקובץ שנוצר מאפשר שימוש במערכות דיוור. במידה ויש בידינו קובץ שמכיל שמות וכתובות אימייל של נרשמים, ניתן להעבירם לתוך מערכת דיוור שתבצע משלוחים בהתאם לכתובות בקובץ. אתרים שמאפשרים דיוור יכולים לקלוט את הנתונים בפורמט הנדון ולעשות בהם שימוש לצורכי משלוח.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן