WebCMS
באינטרנט החל מ 1998
 
מערכות ניהול אתרים
הצגת נושאים

מערכת ניהול קשרי לקוחות - פירוט

הקשר עם הלקוח מנוהל באמצעות מערכות לקשרי לקוחות. המערכות נבנות כמערכות אינטרנט בפרוטוקול https. המערכות עשויות להכיל מרכיבים סטנדרטיים או על פי רצון הלקוח. במידה ונדרשת מערכת בעלת תכונות ייחודיות הלקוח מספק אפיון מפורט ככל האפשר.

מערכת זו מספקת את הכלים לתעד ולתכנן מפגשים עם הלקוח באמצעים מגוונים שכוללים סוגי מדיה מגוונים. הנתונים ניתנים לשליפה מיידית על ידי הסוכן. סוכן שמכיר את הלקוח ויודע את רצונותיו בכל רגע נתון, יוצר קשר טוב יותר. קשר טוב יוצר מכירות.

מאחר והמערכת מבוססת אינטרנט, אין צורך בהתקנת אפליקציה או ביצוע הגדרות. הסוכן מתחבר למערכת באמצעות סיסמה. התחברות ראשונית מאפשרת כניסות עתידיות ללא הזדהות. לכל סוכן חשבון אישי וההתנהלות היא מול הלקוחות המצויים תחת טיפולו. במידה והמדרג כולל מנהל סוכני מכירות אזי המנהל יכול להכנס למערכת ולצפות בפעילותם של כל הסוכנים.

מערכות שונות עשויות לבצע פעולות שונות בהתאמה לצורכי הלקוח. לפני התחלת הבנייה מפרט הלקוח את הצרכים באופן מדוייק ומקבל הצעת מחיר שמבוססת על האפיון שנתקבל. שגיאות או חוסר הבנה של המפורט בהצעה עשויים להביא לכשלון המערכת. במידה והלקוח מתקשה בתיאור דרישותיו הוא עשויי להסתייע באיש טכני שיקבל את ההסבר הכללי ויגבש אותו לכלל אפיון ברור שניתן ליישום.

בעת קבלת המידע מהלקוח מבוצעת בדיקה למניעת סתירות. לדוגמה, הלקוח מבקש לשייך נתונים מתחום מסוים לתחום אחר ובו זמנית מבקש אפשרות מחיקה אוטומטית של נתוני המקור. ברגע שהמערכת תנסה לבצע שיוך נתון חסר תיווצר שגיאה. שגיאות עקב הגדרה לא תקינה ו/או חוסר תשומת לב לפרטים עשויות להשבית פעולות במערכת ויהיו מורכבות לתיקון לאחר מעשה.

ניתן ליישם כל בקשה באמצעות כתיבת קוד שיבצע במדוייק את הנדרש ויהיה נקי משגיאות. יש להקדיש את הזמן הנדרש לתכנון מקיף של כל מערכת.

מערכת קשרי לקוחות בנויה כמערכת רספונסיבית כך שסוכנים יכולים להשתמש בה גם באצמעות טלפון סלולרי.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן