WebCMS
באינטרנט החל מ 1998
 
מערכות ניהול אתרים
הצגת נושאים

פרסום חינם בגוגל

בעת ביצוע חיפוש רושמים הגולשים ביטויי חיפוש. המילים נרשמות בתיבת החיפוש של גוגל והתוצאות תואמות את ביטוי החיפוש שנרשם. בכדי להקלט בתוצאות החיפוש חייב אתר להכיל מילים אלה בתוכנו.

היכולת לעדכן תוכן במהירות הכרחית לאפשר קידום אורגני. קידום אורגני הוא קידום שמבוסס על מאפייני אתר מסוימים שמסייעים בכך. קידום אורגני מתבסס על תהליכים אוטומטיים של סריקת אתרים וקביעת מיקומם בתוצאות החיפוש בהתאמה לתוכן המצוי בהם.

מערכת ניהול התוכן מאפשרת הוספה, עדכון ומחיקה של תוכן במהירות. איתור מהיר של תוכן והיכולת להוסיף תוכן למיקומים שונים באתר במהירות, חשובים למיקומו של אתר בתוצאות החיפוש. פעולות אלה ניתנות לביצוע על ידי בעל האתר או חברה לכתיבת תוכן מסוג זה.

קידום אורגני מתאפשר באמצעים נוספים אך הם אמורים להתבצע לאחר קיומו של תוכן רלוונטי. לפני פנייה לחברת קידום יש להזין את האתר בתוכן הרלוונטי ביותר ובהרחבה. ככל שהתוכן מעניין יותר למבקרים כך אפשרויות הקידום של אתר יגדלו בהתייחס לביטויים נדרשים. אתר שאינו מכיל תוכן רלוונטי או מבוסס רק על תמונות לא יקודם כנדרש.

ניתן לקבל שירותי כתיבת תוכן מחברות ועסקים שמתמחים בכך. התוכן יתקבל כקובצי וורד ויהיה ניתן להצבה מהירה באתר. התוכן מועתק מקובץ וורד ומודבק לתא הכתיבה במערכת ניהול התוכן של האתר.

תוכן באתר אינטרנט מסומן באמצעות תגים שאינם נראים לגולשים. תגים אלה הם סימנים נסתרים שמנועי החיפוש רואים. הסימנים מגדירים את רמת החשיבות של מילה או ביטוי המוצגים בעמוד. הסימנים ממקדים את הסורק במילים אלה כמילים שמייצגות את המהות של העמוד. רמות החשיבות נעות מ 1 (החשוב ביותר) ועד 7 (החשוב פחות). התגים מקיפות את המילים משני הצדדים לציון התחלת הביטוי וסופו.

דוגמה:

<h1>content</h1>

<h2>content</h2>

מערכת הניהול באמצעות עורך הטקסט מאפשרים סימון מילים בתוכן אתר לצורך הגדרת החשיבות. הסימון מבוצע באמצעות בחירת המילים ובחירת רמת החשיבות. יש להקפיד על סימון הביטויים בלבד ולא קטעי תוכן ארוכים. סימון תוכן באמצעות תגים אלה אינו נראה לגולש אך רצוי לאפשר למילים אלה להיראות מודגשות (bold).

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן