webDesign
באינטרנט החל מ 1998
 
עיצוב אתרים
עיצוב אתרי אינטרנט

עיצוב אתרים בחינם

בניית תוכנית מבנה אתר, הצבעוניות וכל המרכיבים הנלווים מחייבת ראייה מקיפה של התהליך כמכלול. המעצב, המתכנת, כותב התוכן וכל עוסק אחר, עובדים כיחידה למטרה משותפת. בעיות נוצרות בשל היעדר תיאום וסינכרון בין הטכנולגיות השונות.

הלקוח מקבל כתובת בה הוא עוקב אחר תהליך הבנייה. הלקוח רואה את התקדמות העיצוב בעת הביצוע והוא יכול להעיר ולבקש שינויים. השינויים מבוצעים ומקבלים את הסכמת הלקוח. לאחר הגדרת המבנה והמראה עובר האתר לתכנות, חיבור למסד נתונים ובסוף התהליך להפתח לקהל באינטרנט.

הצורך בתיאום מתחיל בשלב עיצוב האתר. העיצוב מתייחס להשגות או הצעות שעשוי המתכנת להעלות. במקרים אחרים המתכנתים מתאימים את הקוד לצורכי העיצוב. היעדר תיאום או התערבות יתר של אנשים מטעם הלקוח עשויים לגרום לאי התאמות בתוצר הסופי. במרבית המקרים, ריבוי מתכננים עשוי להוביל לתוצאות לא רצויות.

הקמת אתר בהתאמה לצורכי לקוח מתאפשר באמצעות תכנית מרכזית ומתואמת. מהסיבות המתוארות לעיל שיטה זו עדיפה על רכישת תבנית ונסיון לעצבה מחדש לצורכי הלקוח. לעיתים הזמן המושקע בחיפוש, רכישה והטמעת תבנית על פי צרכים ספציפיים ארוך יותר מביצוע עצמי. באפשרותכם לעצב את האתר שלכם חינם בעת הבנייה תוך התייחסות למראה כחלק ממסמך האפיון.

רוב המרכיבים העיצוביים פשוטים ליישום וניתנים לביצוע מהיר. כל אלה כלולים בתהליך כתוספי עיצוב מקובלים (סליידר תמונות, תצוגות גלריה וכדומה) ומשולבים באתר ללא תשלום נוסף.

במקרים מסוימים עשויות להתבקש בקשות מורכבות הדורשות זמן ביצוע נוסף. בקשות אלה מבוצעות בתשלום בהתאם למורכבות וזמן הבנייה. הוספת תוספים מתוכנתים לאתר מחייבת חיבור נכון לאתר ולנתוניו.

דוגמה: אתר עשוי להכיל סקרים שונים. את תוצאות הסקרים ניתן להציג באופן פשוט כמספרים בלבד. במידת הצורך התצוגה עשויה להכיל גרפים שונים. במקרה של תצוגה כגרף נדרשת עבודה רבה יותר.

המחיר לבנייה מפורט במחירון בניית אתרים.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן