שירותי אינטרנט »

שירותי דואר אלקטרוני

»

תיבות דואר תחת דומיין

תיבות דואר תחת דומיין
שירותי דואר אלקטרוני מהווים חלק מחבילת האיחסון. ניתן להשתמש בשירות ללא איחסון אתר במידת הנדרש. לקוחות תפנית מקבלים עד 40 תיבות דואר נפרדות כחלק מחבילת אחסון אתר. נפח כל תיבה אינו מוגבל.
 
כתובות הדואר הניתנות ללקוחות הם בנוסח yourName@yourDomainname.co.il .
תיבות דואר מיועדות להגדרה בתוכנת אאוטלוק (או כל תכנת דואר אחרת) על מחשב הלקוח.
ניתן גם לקרוא דואר מכל מחשב באינטרנט.
 
כחלק משירות האחסון מקבל הלקוח עד 40 תיבות דואר נפרדות ללא הגבלת נפח. תיבות דואר יש להגדיר בתוכנת אאוטלוק או מקבילה לה. ניתן להגדיר את תיבות הדואר על כל תוכנה התומכת בשרתי דואר מסוג POP3.
 
הגדרת תיבה על תוכנה מחייבת את הנתונים הבאים (הנשלחים ללקוח עם פתיחת השירות):
 •  סוג שרת: POP3
   
 • שם משתמש: הנוסח על פי תבנית קבועה:
  yourName@mail.yourDomainName.co.il
  yourName - השם שנבחר ומופיע בכתובת לפני הסימן @.
  yourDomainName.co.il - כתובת הדומיין (שם המתחם) שתחתיו נמצא שרת הדואר.
  המבנה דומה לכתובת המייל הרגילה למעט המילה mail המופיעה לפני שם הדומיין.
   
 • סיסמה: סיסמה נשלחת ללקוח עם פתיחת תיבת דואר. יש לשמור אותה ולהשתמש בעת הגדרת התיבה בתוכנת הדואר.
   
 • שרתי דואר יוצא ונכנס: הנוסח על פי תבנית קבועה (לשני השרתים):
  mail.yourDomainName.co.il
   
 • חשוב לסמן: שרת הדואר היוצא מחייב אימות.
הנתונים לעיל הם כל הנתונים הנדרשים לגדרת שרת דואר מסוג POP3. למרות מיעוט הנתונים מתקשים לקוחות רבים בביצוע ההגדרה עקב הבדלים בין תוכנות האאוטלוק מגירסאות שונות.