מיתוג ועיצוב »

עיצוב אתר אינטרנט

עיצוב אתר אינטרנט

עיצוב אתר אינטרנט אינו זהה לעיצוב לצורכי דפוס. מעצב אתר חייב להתייחס למרכיבים שונים של הממשק לקבלת התוצאה הנדרשת.
עיצוב אתרים מתייחס לעיצוב המראה והתחושה הכללית. אלה אמורים להשתלב במבנה ה HTML ולהגיב נכון בעת שינוי כמות המידע המצויה בעמוד מסוים. 
מעצבי אתרים מתייחסים לאופי האינטראקטיבי של אתר. עבודה רבה מושקעת בעיצוב לחצנים, קישורים, חלונות מידע וכו. העיצוב אמור לכוון את המבקר ולהובילו בין עמודי האתר. אתרי אינטרנט מתאפיינים לעיתים במידע רב ועיצוב יתר עשוי להיות מבלבל.
קיימת חשיבות מרובה ליחידות הניווט השונות של האתר. יחידת ניווט או סרגל ניווט כוללת מערך קישורים. מטרת המעצב לארגן מערך קישרים זה באופן שיהיה נגיש בכל עת. העלמת קישורים אלה בעמודים מסוימים אינה מומלצת ואין לסמוך על יכולתו של הגולש להשתמש בלחצני ההיסטוריה.

אתר מעוצב כנדרש הוא כלי מכירה חשוב. התחושה המתקבלת ממראה האתר יש בה כדי להעביר מסרים ולגרום למבקר להמשיך אל עמודי האתר הנוספים.

בעיצוב אתר אינטרנט יש להקפיד על העקרונות היסודיים הבאים:

העיצוב מבוצע תוך התייחסות לתחום בו עוסק האתר. קיימות אופנות או גישות עיצוביות בבניית אתרים לתחומים שונים. גישות אלה נלמדות והעיצוב נוצר עקב למידה זו. ההתייחסות יורדת לפרטי עיצוב ככל שהדרישה העיצובית גבוהה יותר. 
עיצוב מכוון מטרה וקידום ממוקד מאפשרים יצירת אתר שיווקי מצליח כבר בחודשים הראשונים לקיומו. 

העיצוב מבוצע תוך התייחסות לנוחות שימוש והתמצאות באתר. כל קישורי האתר אמורים להמצא במקומות קבועים. מן הראוי שכל הקישורים יראו בכל העמודים. המשמעות היא שניתן להגיע לכל עמודי האתר הראשיים מכל עמוד.
באתרים בעלי הירארכיה בעלת מספר רמות חובה להציג כותרת המראה את כל הרמות אותן עבר הגולש והרמה בה הוא נמצא:
קבוצות מוצרים > קבוצה אחת מתות קבוצות המוצרים > מוצר בודד מתוך קבוצה.
בכל עת אמור הגולש לקבל מידע אודות מיקומו באתר.