שירותי אינטרנט »

שירותי דואר אלקטרוני

»

תיבות דואר תחת דומיין הגדלה תיבות דואר תחת דומיין
שירותי דואר אלקטרוני מהווים חלק מחבילת האיחסון. ניתן להשתמש בשירות ללא איחסון אתר במידת הנדרש. לקוחות תפנית מקבלים עד 40 תיבות דואר נפרדות כחלק מחבילת אחסון אתר. נפח כל תיבה אינו מוגבל.
 
כתובות הדואר הניתנות ללקוחות הם בנוסח yourName@yourDomainname.co.il .
תיבות דואר מיועדות להגדרה בתוכנת אאוטלוק (או כל תכנת דואר אחרת) על מחשב הלקוח.
ניתן גם לקרוא דואר מכל מחשב באינטרנט.
 
כחלק משירות האחסון ...