webDevelop
באינטרנט החל מ 1998
 
בניית אתרים
סוגי אתרים

בניית אתרים לטקסטיל

חברות שמייצרות או משווקות מוצרי טקסטיל מנהלות אתרים שמציגים את מוצריהן ומאפשרות רכישה. במקרים רבים, חנויות אלה מכילות מערכות מורכבות שמאפשרות שיוך מאפיינים רבים למוצר. להבדיל ממאפייני מוצר שאינם משפיעים על המחיר קיימים מאפיינים כגון סוג בד, מידה ועוד שיש להם השפעה על מחיר המוצר הסופי.

ממשק המשתמש באתרים אלה פשוט לתפעול עקב עבודת תכנות רבה שמאפשרת ממשק נוח לבחירת מאפיינים רבים. המתכנת נדרש לאפשר לרוכשים הבנה מלאה של כל פעולה אותה הם מבצעים בתהליך הקנייה. הממשק מתוכנן שרצף פעולות שכוללות הנחיות / הודעות שמאפשרות לדעת אילו מאפיינים שוייכו למוצר, מחיר המוצר בכל רגע נתון והמחיר המצטבר עבור כלל המוצרים שהתווספו לסל. כל הנאמר מוצג בהתאמה גם במכשירי טלפון בעלי צגים קטנים. גם במכשיר הטלפון יש להקפיד על הובלת הרוכש למיקומים הנכונים בעמוד ולהציג מידע טקסטואלי לענין סטטוס ומחיר המוצרים. במכשירי טלפון עשוי להווצר מצב שלחצן מסוים או הודעה חשובה מצויים מחוץ לטווח הנראה של הצג. במקרה כזה מתבצעת גלילה אוטומטית שמובילה את הרוכש למיקום בו המידע ניתן לצפיה.

חנויות וירטואליות בכלל ואתרי מכירת מוצרי טקסטיל בפרט נדרשות לכלול מבצעים מסוגים שונים, קופונים, מבצעי black friday ועוד. כל אלה מאופיינים בהרחבה לפני התחלת הקמת האתר.

בניית אתר קניות שכולל מבצעים

מבצעים מיושמים בכל יום בחנויות ברחוב. מבצע עשוי להיות כל דבר ויש להגדירו במדוייק. לדוגמה, רכישת 2 פריטים מסוג מסוים מזכה את הלקוח בפריט שלישי בחינם או בחצי מחיר. האפשרויות רבות עד שלעיתים הלקוח אינו יודע מתי הוא זכאי להנחה.

בעת בניית חנות באינטרנט ניתן ליישם מבצעים מסוגים שונים שיפעלו אוטומטית. המערכת מזהה את המוצרים שהוכנסו לסל הקניות ומבצעת בדיקת זכאות להנחה. המחיר הכולל מחושב ומוצג ללקוח. הלקוח מבין את אופן חישוב המחיר באמצעות הודעות טקסט וסימנים המתלווים למוצרי מבצע.

כאמור, מספר האפשרויות הרב מחייב הגדרה מדוייקת של העבודה. המערכת מאפשרת למנהל האתר להגדיר בעצמו מבצעים מסוגים שונים בהתאם לאפיון.

הקמת אתרי קניות שכוללים קופונים

אתרי קניות שכוללים קופונים מכילים מערכת שמאפשר יצירת קופונים והגדרת ערכם הכספי. קופונים, בדרך כלל מאפשרים תשלום חלקי או מלא עבור מוצר בהתאם לערכם. במקרים אחרים הקופון עשוי לאפשר קבלת מבצע לאחר רישום קוד הקופון.

חנויות וירטואליות מתייחסות לקופון כמספר שנמסר ללקוח/ות ורישומו במיקום מיועד באתר מקנה לרוכש את ההטבות.

מאמר זה בתהליך כתיבה

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
 
תפנית בניית אתרים בטעינה
כותרת
תוכן